Praktická logistika
Obálka Nebezpečný náklad 2. 2021
Obálka Nebezpečný náklad 2. 2021

duben 2021

Spolupracující firmy

Mediální partnerství

Předplatné

Předplatné ČR

6 čísel za 299 Kč + DPH

Predplatné SR

6 čísiel za 12 € - pouze ve formátu PDFAktuality

Eurotunel aktualizuje směrnice

8. 4. 2021   » Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval pokyny pro přepravu nebezpečných věcí.

…dále

EASA se mění na IASA

2. 4. 2021   » V únoru 2021 došlo k přejmenování EASA na IASA (International Association of dangerous goods Safety Advisers).

…dále

Zveřejnění dohody ADR

12. 3. 2021   » Dne 26. 2. 2021 byla ve Sbírce mezinárodních smluv jako Sdělení č. 7/2021 Sb.m.s. zveřejněna Dohoda ADR 2021.

…dále

Prodloužení platnosti osvědčení BP

5. 3. 2021   » Mnohostranná dohoda RID 1/2021 podle oddílu 1.5.1 RID nahrazuje dohodu RID 6/2020, která končí platnost nejdéle 28. 2. 2021.

…dále

DKV rozšiřuje služby

22. 2. 2021   » DKV Euro Service rozšiřuje v České republice spolupráci s tuzemskou sítí Benzina ORLEN.

…dále

Šéf byl osvobozen

11. 2. 2021   » Více než jedenáct let po nehodě vlaku v Toskánsku s 32 mrtvými zrušil nejvyšší italský soud sedmiletý trest odnětí svobody bývalému šéfovi italské železnice.

…dále
  redakce@nebezpecnynaklad.cz
inzerce@nebezpecnynaklad.cz
 
Eurotunel aktualizuje směrnice
X
Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval pokyny pro přepravu nebezpečných věcí.

Na 59 stránkách provozovatel tunelu pod Lamanšským průlivem mezi Francií a Anglií zpracoval změny podmínek, které nyní platí pro přepravu nebezpečných věcí Eurotunelem. Podmínky vycházejí z ADR, ale jsou přísnější než mezinárodní předpisy, protože zohledňují specifické bezpečnostní prvky infrastruktury tunelu. S výjimkou přepravy omezeného nebo vyjmutého množství musí být nebezpečné věci zásadně registrovány. Seznamy ve směrnicích obsahují zboží řazené podle třídy, UN čísla a obalové skupiny, které je povoleno přepravovat bez omezení nebo s určitými omezeními. Zdroj: Stanislav Hájek
EASA se mění na IASA
X
V únoru 2021 došlo k přejmenování EASA na IASA (International Association of dangerous goods Safety Advisers).

EASA (European Association of Safety Advisers), evropská organizace skládající se z národních sdružení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí, byla založena v roce 2009 a v roce 2019 se skládala z 25 národních sdružení ze 20 zemí, které zastupují více než 3000 bezpečnostních poradců. V IASA je zastoupena i Česká republika, která patřila k zakládajícím členům. V únoru 2021 došlo k jejímu přejmenování na International Association of dangerous goods Safety Advisers (IASA) a to proto, že členem je i Turecko. Sídlo IASA je v lucemburském Leudelange. IASA má status pozorovatele ve věcech týkajících se kapitoly 1.8.3 ADR/RID/ADN na společném zasedání EHK OSN/OTIF. Zdroj: Stanislav Hájek
Zveřejnění dohody ADR
X
Dne 26. 2. 2021 byla ve Sbírce mezinárodních smluv jako Sdělení č. 7/2021 Sb.m.s. zveřejněna Dohoda ADR 2021.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 2019 a 2020 byly vypracovány návrhy změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Změny vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 2021 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Zdroj: Stanislav Hájek
Prodloužení platnosti osvědčení BP
X
Mnohostranná dohoda RID 1/2021 podle oddílu 1.5.1 RID nahrazuje dohodu RID 6/2020, která končí platnost nejdéle 28. 2. 2021.

Mnohostrannou dohodu iniciovala Spolková republika Německo dne 25. ledna 2021 a dne 25. 2. 2021 k ní přistoupila Česká republika. Odchylně od ustanovení 1.8.3.16.1 RID zůstávají všechna osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. zářím 2021, platná do 30. září 2021. Platnost těchto osvědčení se prodlouží ode dne jejich původního data uplynutí doby platnosti o pět let, pokud jejich držitelé složí zkoušku v souladu s odstavcem 1.8.3.16.2 RID před 1. říjnem 2021. Dohoda je platná do 1. října 2021 pro přepravu na území smluvních států RID, které jsou signatáři této dohody. Zdroj: Stanislav Hájek
DKV rozšiřuje služby
X
DKV Euro Service rozšiřuje v České republice spolupráci s tuzemskou sítí Benzina ORLEN.

Nově mohou držitelé karty DKV tankovat a využívat služby u všech čerpacích stanic této značky. Lukáš Ondráček, ředitel české a slovenské pobočky DKV Euro Service, uvedl, že zákazníci DKV a Benzina se těší velké oblibě díky vysokému standardu služeb, kvalitním pohonným hmotám a široké nabídce paliv včetně prémiových. Akceptaci karty DKV se podařilo rozšířit na dalších 200 stanic, takžen DKV může zákazníkům nabídnout špičkové služby v celé síti. Kartou DKV lze v síti Benzina ORLEN kromě konvenčních paliv bezhotovostně hradit i další služby, například myčky nebo doplňování CNG a LPG. Zdroj: DKV
Šéf byl osvobozen
X
Více než jedenáct let po nehodě vlaku v Toskánsku s 32 mrtvými zrušil nejvyšší italský soud sedmiletý trest odnětí svobody bývalému šéfovi italské železnice.

Soudci rozhodli, že obvinění z usmrcení z nedbalosti vůči Maurovi Morettimu, jakož i bývalému šéfovi provozovatele železniční sítě (RFI) Michele Mario Elii, jsou promlčena. Případ je nyní třeba znovu projednat u odvolacího soudu. Nová žaloba se má zaměřit na obvinění z nedbalosti. Moretti byl odsouzen k sedmi letům vězení v souvislosti s tragédií ve Viareggiu, kde 29. června 2009 vykolejil cisternový vůz naplněný zkapalněným plynem. Exploze a následný požár zabily 32 lidí. Zdroj: Stanislav Hájek