Obálka Nebezpečný náklad III. 2019
Obálka Nebezpečný náklad III. 2019

červen 2019

Spolupracující firmy

Mediální partnerství

Charakteristika časopisu

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD je tištěným odborným časopisem zabývajícím se logistikou a problematikou nebezpečných věcí v České republice.

Informuje nejen o dopravě, balení, skladování, poradenství a předpisech, kterými se musí logistika nebezpečných věcí řídit, ale také se zabývá vším, co s touto problematikou úzce souvisí. K tématům proto náleží rovněž likvidace havárií nebezpečných látek, likvidace odpadů, oblast pojištění, informační technologie, telematika, technické vybavení nákladních vozidel a skladů, veletržní a konferenční dění.

Odborná garance:

Časopis úzce spolupracuje s renomovanými odborníky, kteří u nás v oblasti nebezpečných věcí a logistiky působí, a s bezpečnostními poradci. Odborným garantem je DEKRA Automobil, blízkým spolupracovníkem Svaz chemického průmyslu ČR.

Cílová skupina čtenářů:

  • Jednatelé, obchodní a logističtí manažeři firem, které působí v chemickém průmyslu
  • Konkrétní lidé s rozhodujícími pravomocemi na straně distribučních společností, speditérů a dopravců přepravujících nebezpečné věci
  • Bezpečnostní poradci
  • Řidiči nákladních vozů
  • Management společností, jejichž hlavním zaměřením je klasická logistika (firmy poskytující logistický full servis, dopravci, spedice, distribuční firmy atd.)
  • Orgány státní správy, zdravotnická zařízení, policisté, hasiči

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD vychází v únoru, dubnu, červnu, září, říjnu a v prosinci a jeho náklad dosahuje 4500 výtisků distribuovaných do rukou konkrétních odborníků (viz. cílová skupina čtenářů).Aktuality

GEFCO bude pečovat o Opel a Renault

11. 9. 2019   » S rozšiřováním poskytovaných služeb GEFCO rovněž rozšiřuje i portfolio svých partnerů.

…dále

DACHSER nasadil další silniční vlak

9. 9. 2019   » DACHSER Czech Republic nasadil další silniční vlak, tzv. road train, na pravidelné tuzemské lince.

…dále

Hamburk hlásí výrazný nárůst v prvním pololetí

4. 9. 2019   » Německý největší universální přístav Hamburk zůstává nadále na rostoucím kurzu.

…dále

Zemřel František Zídka

30. 8. 2019   » V neděli 25. srpna 2019 zemřel jeden ze zakládajících členů Výboru pro logistiku SCHP ČR Ing. František Zídka.

…dále

Výzva na podporu překladišť KD

23. 8. 2019   » Ministerstvo dopravy ČR jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy.

…dále

Modernizace a rozšíření Terminálu Paskov

19. 7. 2019   » Společnost AWT dokončila III. etapu modernizace Terminálu Paskov.

…dále
  redakce@nebezpecnynaklad.cz
inzerce@nebezpecnynaklad.cz
 
GEFCO bude pečovat o Opel a Renault
X
S rozšiřováním poskytovaných služeb GEFCO rovněž rozšiřuje i portfolio svých partnerů.

Od září 2019 zajistí firma kompletní logistické toky na Slovensku i v Česku pro společnost Opel, na Slovensku také o služby pro společnost Renault. Pro klienty zajistí kompletní logistické toky, stejně jako služby skladování, inspekce před doručením a následnou distribuci dealerům i korporátním (fleetovým) klientům v rámci obou zemí. Zpráva o spolupráci GEFCO se značkou Opel na slovenském a českém trhu přichází půl roku poté, co Skupina GEFCO oznámila obnovení exkluzivní čtyřleté smlouvy na komplexní 4PL služby pro značky Opel a Vauxhall, vrámci nichž realizuje vstupní i výstupní logistiku dílů a pohonných jednotek z poboček dodavatelů po celém světě do montážních závodů Opel a Vauxhall, ale i distribuci hotových vozů k prodejcům a koncovým klientům. Zdroj: GEFCO
DACHSER nasadil další silniční vlak
X
DACHSER Czech Republic nasadil další silniční vlak, tzv. road train, na pravidelné tuzemské lince.

Tato velkokapacitní vozidla na pravidelných denních linkách mezi Ostravou a Brnem mají o 40 procent vyšší kapacitu než stávající soupravy se dvěma výměnnými nástavbami, které na linkách doposud jezdily. Silniční vlak je přes 25 metrů dlouhá souprava s návěsem a výměnnou nástavbou a maximální kapacitou 104 palet. Jeho nasazení na české silnice podléhá schválení Ministerstva dopravy ČR a Policie České republiky. Legislativa umožňuje pohyb soupravy pouze po stanovené trase na dálničních tazích bez křížení železničních koridorů. DACHSER přepravuje silničními vlaky i nebezpečné zboží, takže i tato skutečnost byla předmětem schválení. Zdroj: DACHSER
Hamburk hlásí výrazný nárůst v prvním pololetí
X
Německý největší universální přístav Hamburk zůstává nadále na rostoucím kurzu.

V prvním pololetí roku 2019 tam bylo přeloženo 69,4 mil. tun zboží, což představuje nárůst +4,1 procenta. K obzvláště dobrému vývoji v segmentu kusového zboží 48,4 mil. tun (+6,1) přispěl především překlad kontejnerů. Překlad hromadného zboží 221 mil. tun (-0,3%) zůstal těsně pod výsledky minulého roku. Nárůst překladu kontejnerů na 4,7 mil.tun (+7,5%) je v prvé řadě spojen se čtyřmi novými liniovými servisy, které od začátku tohoto roku spojují hansovní město s přístavy USA, Kanady a Mexika. 283 000 TEU, které byly v Hamburku v přepravách s USA přeloženy, posunuly Spojené státy na druhé místo mezi nejvýznamnějšími obchodními partnery hamburského přístavu v kontejnerových přepravách. Zdroj: Hafen Hamburg Marketing
Zemřel František Zídka
X
V neděli 25. srpna 2019 zemřel jeden ze zakládajících členů Výboru pro logistiku SCHP ČR Ing. František Zídka

František Zídka rovněž působil ve vedení společnosti Trans -SPED - Consult. Každý kdo s Františkem Zídkou spolupracoval, vždy ocenil jeho rozsah znalostí v oblasti logistiky, racionální přístup k řešení problémů a práci v oblasti přepravy chemických komodit a kombinovaných přeprav. Zdroj: SCHP ČR
Výzva na podporu překladišť KD
X
Ministerstvo dopravy ČR jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy.

Celková disponibilní alokace v rámci této již čtvrté výzvy pro danou oblast bude 800 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 49 % ze způsobilých výdajů projektu. Potenciálními příjemci podpory budou zejména vlastníci či provozovatelé překladišť kombinované dopravy.
Modernizace a rozšíření Terminálu Paskov
X
Společnost AWT dokončila III. etapu modernizace Terminálu Paskov.

Moderní intermodální překladiště v Paskově o rozloze 70 000 m2, s kapacitou 4 800 TEU a s kolejemi o délce 3x 270 m a 2x 375 m leží v blízkosti průmyslových zón i hranic s Polskem a Slovenskem. Společnost AWT na Terminálu Paskov nabízí zákazníkům komplexní služby spojené s intermodální překládkou zboží. V rámci třetí etapy modernizace došlo k vybudování nového zázemí pro obsluhu terminálu a plochy, která je nyní společně s kapacitou dvojnásobna. Skupina PKP CARGO, která provozuje celkem 27 terminálů tohoto typu, má s překladištěm v Paskově a navazující intermodální dopravou do budoucna velké plány a již nyní připravuje čtvrtou etapu rozšíření. Zdroj: AWT