Praktická logistika
Obálka Nebezpečný náklad 3. 2021
Obálka Nebezpečný náklad 3. 2021

červen 2021

Spolupracující firmy

Mediální partnerství

Nebezpečný náklad 2017

obsah 1/2018
1/2018
Přeprava lithiových baterií
Nová Směrnice EU č. 92/106
Diagram nosnosti

obsah 2/2018
2/2018
Kdo nezabloudí v džungli předpisů?
Rozšíření výroby ve firmě GREIF
Vybavení podle konkrétní havárie

obsah 3/2018
3/2018
Detailní přehled mají zatím jen dopravci
CeMAT 2018 integroval výrobu a logistiku
Kritická role standardů v dodavatelském řetězci

obsah 4/2018
4/2018
Odlišnosti v předpisech pro přepravu
Podlimitní přeprava a její specifikace
Speciální výcvik řidičů ADR

obsah 5/2018
5/2018
BP radí, školí a také kontroluje
Veletrh PetroTrans 2018
Menší firmy mívají problémy

obsah 6/2018
6/2018
Specifická přeprava zahřátých látek
Konference bezpečnostních poradců
Hasicí přístroje a přeprava ADRAktuality

Distribuce lithiových článků

10. 6. 2021   » DB Schenker pomáhá distribuovat lithiové baterie světového producenta z Jižní Koreje. Kromě distribuce zajišťuje i jejich proclení a uskladnění.

…dále

Linkové přepravy do Irska

7. 6. 2021   » Společnost VCHD Cargo zahájila pilotní projekt dokládkových přeprav do Irska v režimu direct.

…dále

Designové ocenění Red Dot

1. 6. 2021   » Nový elektrický ručně vedený vozík Jungheinrich ERD 220i získal prestižní designové ocenění Red Dot: Best of the Best.

…dále

Bezemisní distribuce

28. 5. 2021   » Mezinárodní logistický provider DACHSER bude do konce roku 2022 zásobovat centra měst nejméně jedenácti evropských metropolitních regionů bezemisně.

…dále

Eurotunel aktualizuje směrnice

22. 5. 2021   » Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval pokyny pro přepravu nebezpečných věcí.

…dále

EASA se mění na IASA

12. 5. 2021   » V únoru 2021 došlo k přejmenování EASA na IASA (International Association of dangerous goods Safety Advisers).

…dále
  redakce@nebezpecnynaklad.cz
inzerce@nebezpecnynaklad.cz
 
Distribuce lithiových článků
X
DB Schenker pomáhá distribuovat lithiové baterie světového producenta z Jižní Koreje. Kromě distribuce zajišťuje i jejich proclení a uskladnění.

Baterie nebo jejich články, které směřují do evropských automobilek, podléhají přísným požadavkům na přepravu a uskladnění dle dohody ADR. DB Schenker tento typ zboží v souladu s ekologickými standardy vždy skladuje odděleně od ostatního, potenciálně hořlavého, zboží v suchých a dobře větraných prostorách. Lithium-iontové články jsou při přepravě nabité maximálně na 30 % jejich kapacity. Jsou uloženy na platech v hliníkových přepravních obalech na plastových vratných paletách a na silnicích cestují výhradně v kamionech s řízenou teplotou. Zdroj: DB Schenker
Linkové přepravy do Irska
X
Společnost VCHD Cargo zahájila pilotní projekt dokládkových přeprav do Irska v režimu direct.

Pro společnost LEEL COILS EUROPE přepravuje výrobky pro segment OEM s využitím přímého trajektu z Francie do Irska. Řešení, které umožňuje vyhnout se celním procedurám při tranzitu přes Velkou Británii, přináší časový i ekonomický benefit. Vystoupení Velké Británie z Evropské unie a zavedení celního řízení i pro tranzitní zásilky ohrozilo plynulost dodávek ze zemí EU určených pro irský trh. Proto společnost VCHD Cargo přišla s novým řešením a vyhrála tak výběrové řízení LEEL COILS EUROPE na přepravy do této destinace. Zdroj: VCHD Cargo
Designové ocenění Red Dot
X
Nový elektrický ručně vedený vozík Jungheinrich ERD 220i získal prestižní designové ocenění Red Dot: Best of the Best.

Vozík, který je díky novému konceptu lithium-iontových baterií o 25 procent kratší než jeho předchůdce, si získal porotu svým novátorským a převratným designem. Jeho kompaktní konstrukce ve spojení s vyspělou technologií a špičkovými funkcemi z něj podle poroty činí průkopníka v segmentu ručně vedených vozíků, který je hoden následování. Namísto instalace velké baterie mezi plošinu pro řidiče a vidle, jako tomu bylo v minulosti, integrovala společnost Jungheinrich u vozíku ERD 220i baterii přímo do podvozku. Zdroj: Jungheinrich
Bezemisní distribuce
X
Mezinárodní logistický provider DACHSER bude do konce roku 2022 zásobovat centra měst nejméně jedenácti evropských metropolitních regionů bezemisně.

V současné době společnost své řešení DACHSER Emission-Free Delivery implementovala v Německu ve Stuttgartu a Freiburgu a v norském Oslu. Přípravy nyní probíhají také v Praze, Berlíně, Mnichově, Paříži, Kodani, Madridu a portugalském Portu. Řešení DACHSER Emission-Free Delivery znamená, že DACHSER standardně dodává všechny zásilky do definované oblasti v centru města bezemisně, obvykle do pěších zón. Na místě tak neprodukuje žádné polutanty nebo skleníkové plyny. Navíc jsou sníženy i hlukové emise. V prosinci 2018 byl pilotní projekt ze Stuttgartu oceněn v soutěži o udržitelné projekty městské logistiky pořádané německým Spolkovým ministerstvem životního prostředí. Zdroj: DACHSER
Eurotunel aktualizuje směrnice
X
Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval pokyny pro přepravu nebezpečných věcí.

Na 59 stránkách provozovatel tunelu pod Lamanšským průlivem mezi Francií a Anglií zpracoval změny podmínek, které nyní platí pro přepravu nebezpečných věcí Eurotunelem. Podmínky vycházejí z ADR, ale jsou přísnější než mezinárodní předpisy, protože zohledňují specifické bezpečnostní prvky infrastruktury tunelu. S výjimkou přepravy omezeného nebo vyjmutého množství musí být nebezpečné věci zásadně registrovány. Seznamy ve směrnicích obsahují zboží řazené podle třídy, UN čísla a obalové skupiny, které je povoleno přepravovat bez omezení nebo s určitými omezeními. Zdroj: Stanislav Hájek
EASA se mění na IASA
X
V únoru 2021 došlo k přejmenování EASA na IASA (International Association of dangerous goods Safety Advisers).

EASA (European Association of Safety Advisers), evropská organizace skládající se z národních sdružení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí, byla založena v roce 2009 a v roce 2019 se skládala z 25 národních sdružení ze 20 zemí, které zastupují více než 3000 bezpečnostních poradců. V IASA je zastoupena i Česká republika, která patřila k zakládajícím členům. V únoru 2021 došlo k jejímu přejmenování na International Association of dangerous goods Safety Advisers (IASA) a to proto, že členem je i Turecko. Sídlo IASA je v lucemburském Leudelange. IASA má status pozorovatele ve věcech týkajících se kapitoly 1.8.3 ADR/RID/ADN na společném zasedání EHK OSN/OTIF. Zdroj: Stanislav Hájek