Obálka Nebezpečný náklad V. 2019
Obálka Nebezpečný náklad V. 2019

říjen 2019

Spolupracující firmy

Mediální partnerství

Nebezpečný náklad 2011

obsah 1/2011
1/2011
Kvalitní příprava pro moře
Základem je zajištění nákladu
Pokračování změn ADR 2011

obsah 2/2011
2/2011
Transport Logistic je za dveřmi
Bezpečnost přeprav je věcí všech
Přeprava sirouhlíku ve speciálním režimu

obsah 3/2011
3/2011
Co víte o svých řidičích?
Nové trendy v Hannoveru
Jak by měla vypadat smlouva

obsah 4/2011
4/2011
Multimodální přeprava nebezpečných věcí
Rizika eliminuje jen zkušená firma
Sofistikované technologie v tunelech

obsah 5/2011
5/2011
Bezpečná přeprava pohonných hmot
Provoz ovlivňují zejména řidiči
Logistik v chemii

obsah 6/2011
6/2011
Máme dostatek terminálů?
Klasifikace, balení, značení
Extrémně nebezpečné TDI a MDIAktuality

EBA zveřejnila bezpečnostní zprávu

18. 11. 2019   » Kvůli zvýšenému výskytu závad u zásilek nebezpečných věcí přicházejících ze zahraničí se Železniční spolkový úřad (EBA) přednostně zaměřil na jejich kontrolu.

…dále

Bylo zveřejněno 8. vydání GHS

9. 11. 2019   » Na webových stránkách EHK OSN (UNECE) je k dispozici 8. aktualizované vydání Global Harmonized Systems (GHS) v angličtině a francouzštině.

…dále

Vozidla pro mobilní kontrolu

15. 10. 2019   » Společnost CzechToll předala 40 vozidel speciálně navržených a upravených pro mobilní kontrolu výběru mýtného v ČR od 1. prosince 2019.

…dále

UIRR aktualizovala pokyny

11. 10. 2019   » Mezinárodní unie pro kombinovanou dopravu železnice/silnice (UIRR) revidovala své pokyny Nebezpečné věci a zpřístupnila je ke stažení na své domovské stránce.

…dále

Podpora kombinované dopravy

5. 10. 2019   » Ministerstvo dopravy ČR jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy.

…dále

Pobočka Linde MH v Hradci Králové

30. 9. 2019   » Společnost Linde Material Handling Česká republika v září slavnostně otevřela novou pobočku v Hradci Králové.

…dále
  redakce@nebezpecnynaklad.cz
inzerce@nebezpecnynaklad.cz
 
EBA zveřejnila bezpečnostní zprávu
X
Kvůli zvýšenému výskytu závad u zásilek nebezpečných věcí přicházejících ze zahraničí se Železniční spolkový úřad (EBA) přednostně zaměřil na jejich kontrolu.

V oblasti přeprav nebezpečných věcí provedl EBA v roce 2018 12 800 kontrol. EBA jako nejvyšší příslušný úřad Německa pro bezpečnost v této oblasti na železnici jednou ročně informuje o svých zjištěních. Jako v předchozích letech i v roce 2018 byly kontroly především zaměřeny na nebezpečné věci ze zahraničí. V roce 2018 došlo sice v této oblasti k nepatrnému zlepšení, ale při srovnání se zásilkami nakládanými v Německu je stále počet závad vyšší. Z 12 800 kontrol bylo zjištěno 6,9 % závad, což představuje celkové zlepšení o 0,5 % oproti roku 2017. Zdroj: Gefahrgut
Bylo zveřejněno 8. vydání GHS
X
Na webových stránkách EHK OSN (UNECE) je k dispozici 8. aktualizované vydání Global Harmonized Systems (GHS) v angličtině a francouzštině.

Výbor pro přepravu nebezpečných věcí zpracoval celosvětově známý harmonizovaný systém určený ke klasifikaci a označování chemikálií (GHS). Všechny změny jsou uvedeny a zohledněny v 8. vydání GHS (tzv. Purple Book). Jedná se mimo jiné o tyto změny: Nová klasifikační kritéria, prvky, logika a komunikace z oblasti nebezpečných věcí a chemikálií pod tlakem; Nové podmínky pro používání testovacích metod in vitro/ex vivo dat a testovacích metod k určování za pomoci aplikace na kůži; Různé změny pro stanovení klasifikačních kritérií a pro stanovení specifické organické toxicity. Zdroj: Gefahrgut
Vozidla pro mobilní kontrolu
X
Společnost CzechToll předala 40 vozidel speciálně navržených a upravených pro mobilní kontrolu výběru mýtného v ČR od 1. prosince 2019.

Vozidla, ve kterých vykonává kontrolu celní správa, převzali v Ivančicích u Brna ministr dopravy Vladimír Kremlík společně s Radkem Mátlem, pověřeným řízením Ředitelství silnic a dálnic ČR. Přestože jsou nová vozidla na první pohled velmi podobná těm současným, skrývají podstatně širší paletu technologií a jejich provoz bude ekologičtější i ekonomičtější. Ve vozidlech s označením Celní správy jsou například instalovány baterie, díky kterým může stojící vozidlo vykonávat kontrolu bez nutnosti nastartovat motor po dobu více než 5 hodin. Pro zimní provoz jsou vozidla vybavena úsporným nezávislým topením.
UIRR aktualizovala pokyny
X
Mezinárodní unie pro kombinovanou dopravu železnice/silnice (UIRR) revidovala své pokyny Nebezpečné věci a zpřístupnila je ke stažení na své domovské stránce.

Průvodce poskytuje stručný přehled nejdůležitějších ustanovení pro přepravu nebezpečných věcí v kombinované dopravě na deseti stranách. Mezi ně patří látky, které nejsou v kombinované dopravě připuštěny k přepravě, polepování a označování různých nakládacích jednotek, třídy a velké bezpečnostní značky (Placards), další specifická označení a značky, význam oranžové tabulky/označení, informace a údaje při odesílání nebezpečných věcí a zajištění nákladu a kontrola. Průvodce si můžete stáhnout v němčině, angličtině, francouzštině, italštině, holandštině, polštině, slovinštině a češtině. Zdroj: Z Gefahrgut.de
Podpora kombinované dopravy
X
Ministerstvo dopravy ČR jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy.

Celková disponibilní alokace v rámci této druhé výzvy u tohoto programu bude 90 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 30 procent ze způsobilých výdajů projektu. Potenciálními příjemci podpory budou vlastníci či provozovatelé přepravních jednotek. Žádost o podporu v rámci informačního systému IS KP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 11. října 2019 a od 25. října 2019 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání je 10. ledna 2020. Zdroj: MDCR
Pobočka Linde MH v Hradci Králové
X
Společnost Linde Material Handling Česká republika v září slavnostně otevřela novou pobočku v Hradci Králové.

Material Handling Česká republika (dále Linde MH) zde na ploše více než 7 000 m2 nabízí komplexní služby v oblasti intralogistiky, pronájmu či prodeje nové i repasované manipulační techniky. Pobočka v místní části Plotiště nad Labem je výborně dopravně dostupná jak z města, tak i z blízké dálnice D11. Pozvaní hosté si prohlédli ukázky nové techniky a měli také možnost zažít premiéru nových modelů vychystávacích vozíků v České republice. Během slavnostního otevření získali informace o moderních řešeních intralogistiky, o digitalizaci i energy managementu. Měli si také možnost prohlédnout repasovanou manipulační techniku s možností okamžitého odběru. Zdroj: Linde MH