Praktická logistika
Obálka Nebezpečný náklad 3. 2021
Obálka Nebezpečný náklad 3. 2021

červen 2021

Spolupracující firmy

Mediální partnerství

Téma měsíce

sorb

Dopravce a jeho povinnosti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), kterou je zaměstnavatel povinen zajistit v silniční nákladní dopravě, je rozsáhlé téma. Nezbytnou součást BOZP představují vypracování dokumentace, kategorizace, vyhodnocení potenciálních rizik, pravidelná školení a zajištění odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. Více si můžete přečíst v červnovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.

Starší čísla a ukázky článků:

obsah 1/2020
1/2020
obsah 2/2020
2/2020
obsah 3/2020
3/2020
obsah 4/2020
4/2020
obsah 5/2020
5/2020
obsah 6/2020
6/2020
obsah 1/2021
1/2021
obsah 2/2021
2/2021

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2019

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2018

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2017

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2016

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2015

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2014

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2013

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2012

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2011

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2010

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2009

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2008

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2007Aktuality

Distribuce lithiových článků

10. 6. 2021   » DB Schenker pomáhá distribuovat lithiové baterie světového producenta z Jižní Koreje. Kromě distribuce zajišťuje i jejich proclení a uskladnění.

…dále

Linkové přepravy do Irska

7. 6. 2021   » Společnost VCHD Cargo zahájila pilotní projekt dokládkových přeprav do Irska v režimu direct.

…dále

Designové ocenění Red Dot

1. 6. 2021   » Nový elektrický ručně vedený vozík Jungheinrich ERD 220i získal prestižní designové ocenění Red Dot: Best of the Best.

…dále

Bezemisní distribuce

28. 5. 2021   » Mezinárodní logistický provider DACHSER bude do konce roku 2022 zásobovat centra měst nejméně jedenácti evropských metropolitních regionů bezemisně.

…dále

Eurotunel aktualizuje směrnice

22. 5. 2021   » Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval pokyny pro přepravu nebezpečných věcí.

…dále

EASA se mění na IASA

12. 5. 2021   » V únoru 2021 došlo k přejmenování EASA na IASA (International Association of dangerous goods Safety Advisers).

…dále
  redakce@nebezpecnynaklad.cz
inzerce@nebezpecnynaklad.cz
 
Distribuce lithiových článků
X
DB Schenker pomáhá distribuovat lithiové baterie světového producenta z Jižní Koreje. Kromě distribuce zajišťuje i jejich proclení a uskladnění.

Baterie nebo jejich články, které směřují do evropských automobilek, podléhají přísným požadavkům na přepravu a uskladnění dle dohody ADR. DB Schenker tento typ zboží v souladu s ekologickými standardy vždy skladuje odděleně od ostatního, potenciálně hořlavého, zboží v suchých a dobře větraných prostorách. Lithium-iontové články jsou při přepravě nabité maximálně na 30 % jejich kapacity. Jsou uloženy na platech v hliníkových přepravních obalech na plastových vratných paletách a na silnicích cestují výhradně v kamionech s řízenou teplotou. Zdroj: DB Schenker
Linkové přepravy do Irska
X
Společnost VCHD Cargo zahájila pilotní projekt dokládkových přeprav do Irska v režimu direct.

Pro společnost LEEL COILS EUROPE přepravuje výrobky pro segment OEM s využitím přímého trajektu z Francie do Irska. Řešení, které umožňuje vyhnout se celním procedurám při tranzitu přes Velkou Británii, přináší časový i ekonomický benefit. Vystoupení Velké Británie z Evropské unie a zavedení celního řízení i pro tranzitní zásilky ohrozilo plynulost dodávek ze zemí EU určených pro irský trh. Proto společnost VCHD Cargo přišla s novým řešením a vyhrála tak výběrové řízení LEEL COILS EUROPE na přepravy do této destinace. Zdroj: VCHD Cargo
Designové ocenění Red Dot
X
Nový elektrický ručně vedený vozík Jungheinrich ERD 220i získal prestižní designové ocenění Red Dot: Best of the Best.

Vozík, který je díky novému konceptu lithium-iontových baterií o 25 procent kratší než jeho předchůdce, si získal porotu svým novátorským a převratným designem. Jeho kompaktní konstrukce ve spojení s vyspělou technologií a špičkovými funkcemi z něj podle poroty činí průkopníka v segmentu ručně vedených vozíků, který je hoden následování. Namísto instalace velké baterie mezi plošinu pro řidiče a vidle, jako tomu bylo v minulosti, integrovala společnost Jungheinrich u vozíku ERD 220i baterii přímo do podvozku. Zdroj: Jungheinrich
Bezemisní distribuce
X
Mezinárodní logistický provider DACHSER bude do konce roku 2022 zásobovat centra měst nejméně jedenácti evropských metropolitních regionů bezemisně.

V současné době společnost své řešení DACHSER Emission-Free Delivery implementovala v Německu ve Stuttgartu a Freiburgu a v norském Oslu. Přípravy nyní probíhají také v Praze, Berlíně, Mnichově, Paříži, Kodani, Madridu a portugalském Portu. Řešení DACHSER Emission-Free Delivery znamená, že DACHSER standardně dodává všechny zásilky do definované oblasti v centru města bezemisně, obvykle do pěších zón. Na místě tak neprodukuje žádné polutanty nebo skleníkové plyny. Navíc jsou sníženy i hlukové emise. V prosinci 2018 byl pilotní projekt ze Stuttgartu oceněn v soutěži o udržitelné projekty městské logistiky pořádané německým Spolkovým ministerstvem životního prostředí. Zdroj: DACHSER
Eurotunel aktualizuje směrnice
X
Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval pokyny pro přepravu nebezpečných věcí.

Na 59 stránkách provozovatel tunelu pod Lamanšským průlivem mezi Francií a Anglií zpracoval změny podmínek, které nyní platí pro přepravu nebezpečných věcí Eurotunelem. Podmínky vycházejí z ADR, ale jsou přísnější než mezinárodní předpisy, protože zohledňují specifické bezpečnostní prvky infrastruktury tunelu. S výjimkou přepravy omezeného nebo vyjmutého množství musí být nebezpečné věci zásadně registrovány. Seznamy ve směrnicích obsahují zboží řazené podle třídy, UN čísla a obalové skupiny, které je povoleno přepravovat bez omezení nebo s určitými omezeními. Zdroj: Stanislav Hájek
EASA se mění na IASA
X
V únoru 2021 došlo k přejmenování EASA na IASA (International Association of dangerous goods Safety Advisers).

EASA (European Association of Safety Advisers), evropská organizace skládající se z národních sdružení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí, byla založena v roce 2009 a v roce 2019 se skládala z 25 národních sdružení ze 20 zemí, které zastupují více než 3000 bezpečnostních poradců. V IASA je zastoupena i Česká republika, která patřila k zakládajícím členům. V únoru 2021 došlo k jejímu přejmenování na International Association of dangerous goods Safety Advisers (IASA) a to proto, že členem je i Turecko. Sídlo IASA je v lucemburském Leudelange. IASA má status pozorovatele ve věcech týkajících se kapitoly 1.8.3 ADR/RID/ADN na společném zasedání EHK OSN/OTIF. Zdroj: Stanislav Hájek