Praktická logistika
Obálka Nebezpečný náklad 2. 2021
Obálka Nebezpečný náklad 2. 2021

duben 2021

Spolupracující firmy

Mediální partnerství

Téma měsíce

sorb

Bez pojištění vede cesta do propasti

Dopravce přepravující nebezpečné věci musí počítat s mnoha riziky. Nejedná se pouze o poškození či zničení přepravovaného nákladu. Následné škody mohou být daleko větší a mít mnohdy nedozírné následky. Stejně jako i v jiných oblastech i v přepravě nebezpečného nákladu lze většinu rizik minimalizovat pojištěním. Pro nastavení vhodné pojistné ochrany je však nutné rizika nejprve identifikovat a správně vyhodnotit. Více se dočtete v dubnovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.

Starší čísla a ukázky článků:

obsah 6/2019
6/2019
obsah 1/2020
1/2020
obsah 2/2020
2/2020
obsah 3/2020
3/2020
obsah 4/2020
4/2020
obsah 5/2020
5/2020
obsah 6/2020
6/2020
obsah 1/2021
1/2021

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2019

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2018

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2017

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2016

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2015

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2014

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2013

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2012

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2011

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2010

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2009

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2008

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2007Aktuality

Eurotunel aktualizuje směrnice

8. 4. 2021   » Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval pokyny pro přepravu nebezpečných věcí.

…dále

EASA se mění na IASA

2. 4. 2021   » V únoru 2021 došlo k přejmenování EASA na IASA (International Association of dangerous goods Safety Advisers).

…dále

Zveřejnění dohody ADR

12. 3. 2021   » Dne 26. 2. 2021 byla ve Sbírce mezinárodních smluv jako Sdělení č. 7/2021 Sb.m.s. zveřejněna Dohoda ADR 2021.

…dále

Prodloužení platnosti osvědčení BP

5. 3. 2021   » Mnohostranná dohoda RID 1/2021 podle oddílu 1.5.1 RID nahrazuje dohodu RID 6/2020, která končí platnost nejdéle 28. 2. 2021.

…dále

DKV rozšiřuje služby

22. 2. 2021   » DKV Euro Service rozšiřuje v České republice spolupráci s tuzemskou sítí Benzina ORLEN.

…dále

Šéf byl osvobozen

11. 2. 2021   » Více než jedenáct let po nehodě vlaku v Toskánsku s 32 mrtvými zrušil nejvyšší italský soud sedmiletý trest odnětí svobody bývalému šéfovi italské železnice.

…dále
  redakce@nebezpecnynaklad.cz
inzerce@nebezpecnynaklad.cz
 
Eurotunel aktualizuje směrnice
X
Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval pokyny pro přepravu nebezpečných věcí.

Na 59 stránkách provozovatel tunelu pod Lamanšským průlivem mezi Francií a Anglií zpracoval změny podmínek, které nyní platí pro přepravu nebezpečných věcí Eurotunelem. Podmínky vycházejí z ADR, ale jsou přísnější než mezinárodní předpisy, protože zohledňují specifické bezpečnostní prvky infrastruktury tunelu. S výjimkou přepravy omezeného nebo vyjmutého množství musí být nebezpečné věci zásadně registrovány. Seznamy ve směrnicích obsahují zboží řazené podle třídy, UN čísla a obalové skupiny, které je povoleno přepravovat bez omezení nebo s určitými omezeními. Zdroj: Stanislav Hájek
EASA se mění na IASA
X
V únoru 2021 došlo k přejmenování EASA na IASA (International Association of dangerous goods Safety Advisers).

EASA (European Association of Safety Advisers), evropská organizace skládající se z národních sdružení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí, byla založena v roce 2009 a v roce 2019 se skládala z 25 národních sdružení ze 20 zemí, které zastupují více než 3000 bezpečnostních poradců. V IASA je zastoupena i Česká republika, která patřila k zakládajícím členům. V únoru 2021 došlo k jejímu přejmenování na International Association of dangerous goods Safety Advisers (IASA) a to proto, že členem je i Turecko. Sídlo IASA je v lucemburském Leudelange. IASA má status pozorovatele ve věcech týkajících se kapitoly 1.8.3 ADR/RID/ADN na společném zasedání EHK OSN/OTIF. Zdroj: Stanislav Hájek
Zveřejnění dohody ADR
X
Dne 26. 2. 2021 byla ve Sbírce mezinárodních smluv jako Sdělení č. 7/2021 Sb.m.s. zveřejněna Dohoda ADR 2021.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 2019 a 2020 byly vypracovány návrhy změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Změny vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 2021 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Zdroj: Stanislav Hájek
Prodloužení platnosti osvědčení BP
X
Mnohostranná dohoda RID 1/2021 podle oddílu 1.5.1 RID nahrazuje dohodu RID 6/2020, která končí platnost nejdéle 28. 2. 2021.

Mnohostrannou dohodu iniciovala Spolková republika Německo dne 25. ledna 2021 a dne 25. 2. 2021 k ní přistoupila Česká republika. Odchylně od ustanovení 1.8.3.16.1 RID zůstávají všechna osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. zářím 2021, platná do 30. září 2021. Platnost těchto osvědčení se prodlouží ode dne jejich původního data uplynutí doby platnosti o pět let, pokud jejich držitelé složí zkoušku v souladu s odstavcem 1.8.3.16.2 RID před 1. říjnem 2021. Dohoda je platná do 1. října 2021 pro přepravu na území smluvních států RID, které jsou signatáři této dohody. Zdroj: Stanislav Hájek
DKV rozšiřuje služby
X
DKV Euro Service rozšiřuje v České republice spolupráci s tuzemskou sítí Benzina ORLEN.

Nově mohou držitelé karty DKV tankovat a využívat služby u všech čerpacích stanic této značky. Lukáš Ondráček, ředitel české a slovenské pobočky DKV Euro Service, uvedl, že zákazníci DKV a Benzina se těší velké oblibě díky vysokému standardu služeb, kvalitním pohonným hmotám a široké nabídce paliv včetně prémiových. Akceptaci karty DKV se podařilo rozšířit na dalších 200 stanic, takžen DKV může zákazníkům nabídnout špičkové služby v celé síti. Kartou DKV lze v síti Benzina ORLEN kromě konvenčních paliv bezhotovostně hradit i další služby, například myčky nebo doplňování CNG a LPG. Zdroj: DKV
Šéf byl osvobozen
X
Více než jedenáct let po nehodě vlaku v Toskánsku s 32 mrtvými zrušil nejvyšší italský soud sedmiletý trest odnětí svobody bývalému šéfovi italské železnice.

Soudci rozhodli, že obvinění z usmrcení z nedbalosti vůči Maurovi Morettimu, jakož i bývalému šéfovi provozovatele železniční sítě (RFI) Michele Mario Elii, jsou promlčena. Případ je nyní třeba znovu projednat u odvolacího soudu. Nová žaloba se má zaměřit na obvinění z nedbalosti. Moretti byl odsouzen k sedmi letům vězení v souvislosti s tragédií ve Viareggiu, kde 29. června 2009 vykolejil cisternový vůz naplněný zkapalněným plynem. Exploze a následný požár zabily 32 lidí. Zdroj: Stanislav Hájek