Praktická logistika
Obálka Nebezpečný náklad V. 2020
Obálka Nebezpečný náklad V. 2020

říjen 2020

Spolupracující firmy

Mediální partnerství

Téma měsíce

sorb

Pod tlakem je hlavně dopravce

Zda přeprava nebezpečných věcí bude nebo nebude bezpečná, z velké části závisí na dodržení podmínek přepravy, které udává Dohoda ADR. Zkušenosti bezpečnostních poradců napovídají, že některá ustanovení Dohody ADR plněna nejsou. Více se dozvíte v říjnovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD. (foto: ELVIS)

Starší čísla a ukázky článků:

obsah 3/2019
3/2019
obsah 4/2019
4/2019
obsah 5/2019
5/2019
obsah 6/2019
6/2019
obsah 1/2020
1/2020
obsah 2/2020
2/2020
obsah 3/2020
3/2020
obsah 4/2020
4/2020

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2019

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2018

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2017

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2016

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2015

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2014

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2013

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2012

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2011

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2010

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2009

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2008

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 2007Aktuality

Investice do výroby i výzkumu

12. 11. 2020   » Avec Chem, výrobce ochranných prostředků dýchacích cest, dosáhne v letos na tržby přesahující 160 milionů korun.

…dále

Prodloužení platnosti osvědčení BP

11. 11. 2020   » Mnohostranná dohoda RID 6/2020 podle oddílu 1.5.1 RID nahrazuje dohodu RID 1/2020, která končí platnost nejpozději 1. 12. 2020.

…dále

Bezpečnější přeprava ve Švýcarsku

9. 11. 2020   » Na všechny důležité železniční tratě, po kterých se přepravují nebezpečné věci, se ve Švýcarsku vztahuje vyhláška o ochraně před nehodami.

…dále

GEFCO má cenu Toyota Motor Europe

2. 11. 2020   » Společnost GEFCO získala od firmy Toyota Motor Europe certifikát za management nákladů v letech 2019-2020.

…dále

Přechod na elektrické vozy

25. 10. 2020   » DB Schenker v Norsku si stanovil ambiciózní cíl – nulové emise při městské distribuci zásilek po Oslu.

…dále

Bezemisní doručování ve Freiburgu

15. 10. 2020   » DACHSER v současné době zásobuje bezemisně centrum německého Freiburgu, a to kombinací vozidel Fuso eCanter, elektrických dodávek a nákladních elektrokol.

…dále
  redakce@nebezpecnynaklad.cz
inzerce@nebezpecnynaklad.cz
 
Investice do výroby i výzkumu
X
Avec Chem, výrobce ochranných prostředků dýchacích cest, dosáhne v letos na tržby přesahující 160 milionů korun.

Podle jednatele firmy Michala Filipiho stojí za více než dvojnásobným meziročním růstem mimo jiné i vyšší poptávka vyvolaná koronavirovou pandemií. Proexportně orientovaná společnost, která na Pardubicku vyvíjí a vyrábí zejména ochranné filtry už bezmála čtvrtstoletí, plánuje i v příštím roce investovat do modernizace výroby a výzkumu desítky miliónů korun. V loňském roce vyrobila firma kolem půl milionu filtrů s obratem ve výši 65 miliónů korun. Letošní rok přinese více než dvojnásobný růst, celková produkce by měla překročit 1 000 000 kusů filtrů. Zdroj: Avec Chem
Prodloužení platnosti osvědčení BP
X
Mnohostranná dohoda RID 6/2020 podle oddílu 1.5.1 RID nahrazuje dohodu RID 1/2020, která končí platnost nejpozději 1. 12. 2020.

Odchylně od ustanovení 1.8.3.16.1 RID zůstávají všechna osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. únorem 2021, platná do 28. února 2021. Platnost těchto osvědčení se prodlouží ode dne jejich původního data uplynutí doby platnosti o pět let, pokud jejich držitelé složí zkoušku v souladu s odstavcem 1.8.3.16.2 RID před 1. březnem 2021. Dohoda je platná do 1. března 2021 pro přepravu na území smluvních států RID, které jsou signatáři této dohody. Zdroj: Stanislav Hájek
Bezpečnější přeprava ve Švýcarsku
X
Na všechny důležité železniční tratě, po kterých se přepravují nebezpečné věci, se ve Švýcarsku vztahuje vyhláška o ochraně před nehodami.

Železnice pro ně musí přijmout veškerá vhodná a přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí v případě nehody. Proces screeningu se za posledních dvacet let ukázal jako účinný nástroj pro hodnocení rizik. Rizika závisí mimo jiné na frekvenci přepravy, rychlosti jízdy a hustotě populace podél železničních tratí. Data jsou vyhodnocována každé tři až čtyři roky. Ve srovnání s výsledky posledního screeningu v roce 2014 se celkové riziko pro populaci snížilo: 97,3% železniční sítě vykazuje přijatelná rizika. Podle nového screeningu neexistují žádná nepřijatelná rizika. Zdroj: Stanislav Hájek
GEFCO má cenu Toyota Motor Europe
X
Společnost GEFCO získala od firmy Toyota Motor Europe certifikát za management nákladů v letech 2019-2020.

Již 20 let společnost GEFCO úzce spolupracuje s evropskými týmy společnosti Toyota a poskytuje řešení na míru, která zlepšují příchozí obchodní operace. Řešení společnosti GEFCO s názvem Control Tower je v plném souladu s principy kaizen společnosti Toyota zaměřenými na trvalé zlepšování. Bylo navrženo ke zvyšování efektivity a produktivity prostřednictvím lepšího inženýringu a úzké spolupráce. Společnost GEFCO obdržela toto ocenění za mimořádný výkon v oblasti řízení nákladů již podruhé. Zdroj: GEFCO
Přechod na elektrické vozy
X
DB Schenker v Norsku si stanovil ambiciózní cíl – nulové emise při městské distribuci zásilek po Oslu.

Dosáhnout ho chce tak, že do vozového parku svého ekologického Oslo City Hubu začlení nové nákladní automobily Volvo FL Electric. Uvedení prvních norských nákladních automobilů s elektrickým pohonem do provozu podporuje státní energetická společnost Enova. Díky ní může DB Schenker provozovat udržitelnou logistiku v Oslu i mimo něj. „Spoléháme na ambiciózní a inovativní hráče, jako je DB Schenker, že se ujmou nových zelených technologií. Chtěla bych pochválit inovativní přístup, který jde nad rámec používání elektrických nákladních vozidel. Ukazujete správnou cestu k udržitelnosti,“ uvedla norská premiérka Erna Solbergová při představování nových nákladních elektrovozů v Oslu. Zdroj: DB Schenker
Bezemisní doručování ve Freiburgu
X
DACHSER v současné době zásobuje bezemisně centrum německého Freiburgu, a to kombinací vozidel Fuso eCanter, elektrických dodávek a nákladních elektrokol.

V rámci celého přepravního řetězce tato nová služba sníží emise CO2 u každé zásilky o 26 procent. DACHSER v centru německého Freiburgu vymezil oblast pro bezemisní doručování. K realizaci bezemisního doručování DACHSER nyní nasazuje 7,5tunová, plně elektrická vozidla FUSO eCanter – lehké nákladní automobily, které doručují zboží buď přímo k zákazníkům nebo do mikrohubu nedaleko centra města, který provozuje partner DACHSERU společnost VeloCARRIER / Roc-Ket Cargo Bikes. Tady se menší zásilky překládají na nákladní elektrokola nebo do vozidel StreetScooter pro finální dodání. Zdroj: DACHSER